مرجان

سفیدشدگی آب‌سنگ‌های مرجانی

مرجان های خلیج چابهار تسلیم موج گرما می‌شوند


در بازدید اخیر پژوهش‌گران این مرکز از آب‌سنگ‌های مرجانی خلیج چابهار، حجم وسیعی از سفیدشدگی در مرجان‌های سخت این منطقه ثبت شد.
به گزارش تیتر برتر ؛

آب‌سنگ‌های مرجانی در خلیج چابهار به بستر مرگ افتاده‌اند مرگ مرجانهای دنیا یک خبر تازه نیست بلکه سالهاست که پژوهشگران هشدار های جدی به دولت مردان دنیا می دهند یکی از دلایل مرگ مرجان ها گرمایش زمین است ، در این باره امیر قاضی‌لو، رییس مرکز اقیانوس‌شناسی دریای عمان و اقیانوس هند (مستقر در چابهار) گفت: «در بازدید اخیر پژوهش‌گران این مرکز از آب‌سنگ‌های مرجانی خلیج چابهار، حجم وسیعی از سفیدشدگی در مرجان‌های سخت این منطقه ثبت شد.» سفیدشدگی (corals bleaching) همانند یک بیماری،واگیر دار است که دلیل این بیماری موج گرما که به علت گرمایش زمین است سراغ آب‌سنگ‌های مرجانی می‌آید، در ابتدا رنگ آن‌ها را به سفید تغییر می‌دهد و در صورتی که موج گرما امتداد پیدا کند، مرجان می‌میرد و رنگش به طیف‌های قهوه‌ای تا سیاه تغییر می‌کند تا در نهایت این گیاه مُرده، فاسد شود و بازمانده جنازه‌اش در آب پخش شود.در نهایت، برهوت است که به‌جای مرجان‌های رنگارنگ باقی می‌ماند ، اگر اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین صورت نگیرد قربانی بعدی خود انسان ها هستند .

همچنین مرکز اقیانوس‌شناسی دریای عمان و اقیانوس هند اعلام کرد که بر اساس هشدار جهانی، افزایش دمای آب به‌حدی زیاد است که احتمالا منجر به سفیدشدگی آب‌سنگ‌های مرجانی خواهد شد و این افزایش بیش از حد دما، خارج از تحمل مرجان‌ها است.

تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...