تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : آزمايش غربالگري براي چه كساني است؟
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397 - 11:30 کد خبر:80366
تست‌هاي غربالگري مرحله اول و دوم بارداري به مجموعه‌اي از بررسي‌هاي سونوگرافي و آزمايشگاهي گفته مي‌شود كه در مراحل مختلف انجام شده و هدف آن اين است كه مادران باردار را از يك سري سندرم‌ها و نقايص جنيني (نه همه نقايص) غربال كرده و آنها را در گروه‌هاي كم خطر يا پر خطر قرار دهد.


به گزارش تيتربرتر، با توجه به اينكه نقايص و سندرم‌هاي مورد بررسي در خانواده‌هايي كه هيچ سابقه‌اي ندارند، نيز به ميزان كافي ديده مي‌شود بنابراين توصيه مي‌شود همه خانم‌ها در هر سني، تست هاي غربالگري را انجام دهند.
غربالگري مرحله اول (غربالگري سه ماهه اول)
 
زمان انجام غربالگري سه ماهه اول از 11 هفته تا 13 هفته و6 روز مي‌باشد كه احتمال خطر سندرم داون (تريزومي 21) (تريزومي13) و تريزومي (18) را مشخص مي‌كند.
 
شامل يك آزمايش خون به‌علاوه يك سونوگرافي براي بررسي ضخامت پشت گردن (سونوگرافي ان تي) و وجود استخوان بيني (ان بي) مي‌باشد.
 
درباره سونوگرافي ان تي (NT)
 
روش انجام آن مثل سونوگرافي هاي معمولي از روي شكم مي‌باشد، اما در سونوگرافي ان تي، با روش دقيق و خاصي با بزرگنمايي ضخامت پشت گردن جنين و وجود استخوان بيني بررسي مي‌شود، خطايي در اندازه‌گيري عدد ان تي مي‌تواند نتيجه غربالگري را تغيير دهد.
 
عدد ان تي (ضخامت پشت گردن) در جنين‌هاي مبتلا به سندرم داون، افزايش نشان مي‌دهد.
 
ديده شدن استخوان بيني، نشانه خوبي است، اما مشاهده نشدن آن نياز به پيگيري مجدد در هفته‌هاي آينده دارد.
 
اگر آزمايشات هيچ مشكلي نداشته باشد، اما عدد ان تي بالاتر از حد مشخص است، آزمايشات تكميلي ديگر و يا آمنيوسنتز نياز مي‌باشد.
 
تمام زنان (در هر سني) علاوه بر سونوگرافي مرحله اول (ان تي) نياز به انجام سونوگرافي مرحله دوم (آنومالي اسكن) دارند.
 
نتيجه غربالگري مرحله اول
 
نتيجه غربالگري مرحله اول حاملگي به صورت برآوردي از آزمايشات و نتيجه سونوگرافي، سن مادر گزارش مي‌شود و اين نتيجه به ما مي‌گويد كه آيا لازم است مادر تست‌هاي تشخيصي ديگر انجام دهد يا خير.
 
مرحله اول غربالگري
 
آيا مي‌دانيد؟
 
با انجام سونوگرافي NT موارد مهمي نظير زنده بودن جنين ، سن بارداري ، بارداري‌هاي دوقلو و آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين محدوده بارداري قابل تشخيص هستند را مي‌توان مورد بررسي و تاييد قرار داد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
در سه ماهه اول بارداري ميتوان به احتمال وجود سندرم داون (مونگوليسم) پي برد.
 
سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول ،تستي است كه براي برسي اختلالات كروموزومي و ژنتيكي هنگام تولد انجام مي‌شود. با انجام غربالگري مزبور ريسك بيماري‌هاي نظير سندرم داون، تريزومي 18 وتريزومي13 محاسبه مي‌شود.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
سونوگرافي NT در فاصله هفته‌هاي 11 تا 13 هفته و 6 روز براي تمامي خانم‌هاي باردار توصيه مي‌گردد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
سندرم داون داون شايع‌ترين اختلال ژنتيك محسوب مي‌شود (كه با شيوع 5/1 مورد در هر1000زايمان كه به تولد نوزاد زنده مي‌انجامد).
 
آيا مي‌دانيد؟
 
اين سونوگرافي به طور معمول از روي شكم ( abdominal ) انجام مي‌شود ، هر چند به ندرت انجام سونوگرافي واژينال لازم مي‌شود كه ديد بهتري از جنين مي‌دهد و هيچ خطري براي مادر يا جنين به همراه نخواهد داشت.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
در طي سونوگرافي NT وجود يا عدم وجود استخوان بيني هم قابل ثبت و بررسي مي‌باشد، زيرا در ناهنجاري مادرزادي مثل سندرم داون ، تيغه استخوان بيني تشكيل نمي‌شود.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
دقت سونوگرافي NT به تنهايي در تشخيص ناهنجاري‌هاي جنين حدود 75 درصد مي‌باشد و اگر با آزمايش خون همراه شود، به صحت 85 درصد مي‌رسد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
با انجام سونوگرافي NT شما مي‌توانيد ضربان قلب جنين خود را بشنويد؟
 
آيا مي‌دانيد؟
 
با انجام سونوگرافي‌هاي لازم در طول دوره بارداري مواردي از قبيل سقط جنين، بارداري خارج از رحم يا اكتوپيك، سن حاملگي نامشخص، بارداري چندقلويي، علت خونريزي هاي واژني، وضعيت رشد نوزاد، اندازه‌گيري سطح آمنيوتيك و زماني كه به سزارين نياز باشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 
غربالگري مرحله دوم
 
آيا مي‌دانيد؟
 
سونوگرافي غربالگري مرحله دوم، اسكن از رحم وجنين در شكم كه در حدود هفته‌هاي 18 تا 22 بارداري انجام مي‌شود. چون مورفولوژي همه اندام‌ها كامل شده‌اند و مي‌توان يك ارزيابي دقيق از ساختار آناتوميك جنين انجام داد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
در سونوگرافي مرحله دوم تعيين جنسيت به طور قطعي انجام مي‌گيرد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
سو نوگرافي‌هاي غربالگري يكپارچه، سونوگرافي‌هايي هستند كه قسمتي از آن در سه ماه اول و قسمت ديگري از آن در سه ماه دوم بارداري انجام مي‌شود. اين سونوگرافي‌ها در مقايسه با هر يك از تست‌هاي غربالگري سه ماهه اول و دوم به تنهايي حساس‌ترند و براي غربالگري سندروم داون، تريزومي 18 و تريزومي 13 و اختلالات لوله عصبي به كار مي‌روند.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
در مرحله دوم غربالگري سونوگرافي آنومالي مواردي همچون صورت جنين و لب شكري بودن جنين مورد بررسي قرار مي‌گيرد وستون فقرات از لحاظ طولي و هم مقطع عرضي بررسي مي‌شود تا اطمينان ايجاد شود كه همه استخوان‌ها در يك رديف قرار گرفته‌اند.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
در سونوگرافي آنومالي جفت مايع آمنيوتيك و بندناف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. جفت ممكن است در ديوار جلويي رحم (قدامي) يا ديوار پشتي رحم (خلفي) يا نزديك با بالا يا پايين رحم باشد. اگر جفت پايين باشد نياز است كه سونوگرافي ديگري در سه ماهه سوم بارداري جهت ارزيابي موقعيت جفت وجنين انجام مي‌گيرد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
سونوگرافي آنومالي جنين براي تشخيص زود هنگام بيماري‌هاي مادرزادي بسيار خطرناك مورد استفاده قرار مي‌گيرند. عدم تشخيص به موقع اين بيماري‌ها ممكن است باعث بروز عقب ماندگي ذهني، كند شدن رشد جسماني و حتي مرگ نوزاد شود.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
در سه ماهه دوم بارداري با انجام سونوگرافي آنومالي تمامي اجزاي جنين ازقبيل سر و شكم، دست و پا، قلب، ريه، انگشتان و... جزء به جزء مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا بيماري‌هاي مربوطه مورد تشخيص قرار داده شود.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
پزشك متخصص با انجام سونوگرافي آنومالي بخش‌هاي مختلف جنين از جمله:
 
HC اندازه‌گيري محيط اطراف سر
AC اندازه‌گيري محيط شكم
FL اندازه‌گيري استخوان ران
مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 
آيا مي‌دانيد؟
 
با انجام سونوگرافي دقيق و به موقع از سلامت جنين خود اطمينان حاصل كنيد:
 
EARLEY OB(سونوگرافي تشخيص بارداري)- زمان مناسب: از 6 هفتگي
NT (سونوگرافي غربالگري سه ماه اول)- زمان مناسب: 11 الي 6+13 هفتگي
ANOMALLY SCAN (سونوگرافي غربالگري سه ماه دوم)- زمان مناسب: 18 الي 22 هفتگي
3D & 4D (سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي)- زمان مناسب: 18 الي 28 هفتگي
BPP (سونوگرافي بيوفيزيكال)- زمان مناسب: هفته‌هاي پاياني بارداري
LATE OB (سونوگرافي تعيين وضعيت و سلامت جنين)- زمان مناسب: هفته‌هاي پاياني بارداري و در مواقع صلاح ديد پزشك