تيتربرتر - سايت خبري تحليلي تيتربرتر | TitreBartar : لبخند معنادار ظريف به ترامپ!
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397 - 05:58 کد خبر:80687
در حاشيه خروج نافرجام امريكا از برجام و عدم همراهي اتحاديه اروپا و كشورهاي مختلف جهاني.


تيتربرتر،