تيتربرتر - سايت خبري تحليلي تيتربرتر | TitreBartar : عكس/نشست هم انديشي مديران عامل صنعت نمايشگاهي كلانشهرهاي ايران
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 10:49 کد خبر:80887
نشست هم انديشي مديران عامل صنعت نمايشگاهي كلانشهرهاي ايران با حضور مديران عامل نمايشگاه هاي اصفهان، تهران، شيراز، مشهد و تبريز برگزار شد.


تيتربرتر،