تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : افزايش نرخ سود بانكي به صلاح اقتصاد كشور نيست
سه شنبه، 19 تیر 1397 - 05:35 کد خبر:84957
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش نرخ سود بانكي در شرايط حاضر به هيچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد كشور نيست.


به گزارش تيتربرتر، محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مصاحبه با راديو با اشاره به اينكه مبناي اصلي تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي «شاخص تورم» است، افزود: تعيين نرخ سود بانكي بيشتر مبتني بر ميزان نرخ تورم در اقتصاد هر كشوري است بنابراين هرچه نرخ تورم در اقتصادي پايين تر باشد طبق قاعده نرخ سود سپرده ها نيز پايين تر است.
وي اظهار كرد: نرخ بازده واقعي نيز بر اساس همين شاخص محاسبه مي‌شود.
 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: براي مثال در يك كشوري نرخ تورم اگر 10 درصد باشد در عمل 2 درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار مي گيرد.
 
وي افزود: اگر در همان كشور نرخ سود سپرده هشت درصد باشد بطور مسلم نرخ بازده اي واقعي فردي كه براساس اين نرخ در بانك سرمايه گذاري كرده منفي 2 درصد است.
 
پورابراهيمي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا موافق افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي در شرايط فعلي اقتصاد كشور هستيد يا خير، تصريح كرد: سود سپرده هاي بانكي يكي از عوامل بازدارنده فعاليت هاي اقتصادي در تمامي كشورها بويژه ايران است.
 
وي گفت: نرخ سود سپرده ها به هر ميزان افزايش يابد به موازات اين رشد، نرخ تسهيلات بانكي نيز بر مدار افزايشي خواهد بود.
 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: فعالان اقتصادي بر اساس نرخ وام هاي بانكي چرخه فعاليت هاي اقتصادي خود را به حركت در مي آورند.
 
وي در ادامه نرخ بالاي سود بانكي را از جمله چالش هاي مهم امروزاقتصاد كشور برشمرد و گفت: متأسفانه اين عامل سرعت رشد چرخ اقتصاد را كند و كمرتوليدكنندگان داخلي را خم كرده است.
 
پورابراهيمي اذعان داشت: در حال حاضر بالاترين نرخ سود بانكي در بين كشورهاي منطقه و شايد دنيا مربوط به ايران است.
 
وي گفت: هرگونه افزايش سودبانكي در شرايطي كه اقتصاد كشور به شدت دچار ركود و چالش است طبق قاعده منجر به افزايش نرخ هزينه توليد در اقتصاد مي شود.
 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: افزايش نرخ سود بانكي در شرايط حاضر به هيچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد كشور نيست.