تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : اعتراض كتبي از صدا و سيما بدنبال پخش اعترافات دختر ۱۷ ساله
چهارشنبه، 20 تیر 1397 - 10:45 کد خبر:85069
وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان با تاكيد بر حفظ آبرو و حيثيت افراد به عنوان حفظ حريم خصوصي آنان، گفت: انجمن حمايت از حقوق كودكان به دنبال نمايش اعترافات دختري ۱۷ ساله از صدا و سيما اعتراض كتبي خود را به شوراي نظارت بر صدا و سيما تقديم كرده و در صدد است از طريق دادسراي رسانه‌ پيگيري‌هاي قضايي را انجام دهد.


به گزارش تيتربرتر، سارا باقري با بيان اينكه اصل ۳۷ قانون اساسي كه ناظر بر اصل برائت است بر اين نكته اشاره دارد كه جرم افراد بايد در دادگاه صالح ثابت شود، افزود: علاوه بر اين يكي از مهمترين حقوق و بلكه اولين حقي كه مصاحبه شونده بايد از آن برخوردار باشد، حق آزادي در شركت كردن يا شركت نكردن در مصاحبه است.
وي با بيان اينكه ماده ۱۹ اعلاميه حقوق بشر به حق آزادي عقيده اختصاص دارد و از يك نظر داراي جنبه سلبي است اظهار كرد: اين ماده به اين معنا است كه نمي‌توان فرد را به گفتن مطالبي كه خود تمايل به بيان آنها ندارد وادار ساخت بنابراين كساني كه قصد مصاحبه با افراد مورد نظر را دارند نبايد آنها را به اجبار يا به اكراه به انجام مصاحبه وادار كنند.
 
وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان تصريح كرد: به ويژه در موضوعاتي كه با كودكان سر و كار دارد، خبرنگاران نبايد با كودكان زير ۱۸ سال مصاحبه كنند مگر آنكه در حضور يا با اجازه يكي از والدين يا فرد بزرگسالي كه مسئول نگهداري كودك است اين مصاحبه انجام شود.
 
باقري با بيان اينكه ماده ۵۱ طرح حمايت از حريم خصوصي نيز مصاحبه و تهيه فيلم كودكان را مد نظر قرار داده است، گفت: در اين ماده اعلام شده است كه فيلمبرداري يا تصويربرداري رسانه‌هاي همگاني از افراد زير ۱۸ سال و انتشار يا پخش آنها بدون اجازه ولي يا قيم آنها ممنوع است و حتما بايد با رضايت اولياء و سرپرستان آنها صورت گيرد.
 
وي افزود: اغلب اين اطفال از آثاري كه انجام مصاحبه و پخش صدا و تصوير آنان در رسانه‌هاي عمومي به دنبال دارد، آگاهي ندارند و بنابراين رضايت اين افراد از انجام مصاحبه كالعدم تلقي مي‌شود. در فرضي كه رضايت دختر نوجوان و ولي وي را بپذيريم باز هم چنين مصاحبه‌هايي باعث هتك حيثيت و آبروي اشخاص مي‌شود كه تبعات اجتماعي منفي به دنبال دارد.
 
 وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه ماده ۹ منشور حقوق شهروندي نيز به مصون بودن حيثيت و اعتبار افراد در مقابل رسانه‌ها اشاره دارد اظهار كرد: حفظ آبرو و حيثيت افراد جزء حريم خصوصي آنان است كه خبرنگاران و گزارشگران در زمان تهيه مصاحبه بايد مد نظر قرار دهند و از هر گونه نقض حريم خصوصي مصاحبه شوندگان پرهيز كنند. از سوي ديگر انجمن اعتراض كتبي خود را به شوراي نظارت بر صدا و سيما تقديم كرده و در صدد است از طريق دادسراي رسانه نيز پيگيري‌هاي قضايي را انجام دهد.
 
هادي شريعتي، نائب رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در گفت‌وگو با ايسنا گفت: خوشبختانه رويكرد شوراي نظارت بر صدا و سيما نسبت به طرح شكايت مثبت ارزيابي مي‌شود و اين گامي مثبت و البته اميدبخش در راستاي ارزشمندي، حفظ و پاسداشت حقوق كودكان و كرامت انساني است.
 
اين فعال حقوق كودكان با بيان اينكه اصولا رويكردهاي تهديدي صدا و سيما فضاي جامعه را مضطرب و نگران مي‌كند افزود: البته پيشتر نيز صدا و سيما در يكي از برنامه‌هاي مناسبتي در ارتباط با نحوه برخورد با كودكان ناشايست عمل كرده بود. در واقع اين سازمان در آخرين اقدام خود با پخش چنين مصاحبه‌اي اصول فقهي و حقوقي را كه در قانون اساسي و به ويژه در اصل سي و هفتم و سي و نهم به صراحت ذكر شده، ناديده گرفته است.
 
اين حقوق دان اظهار كرد: حتي در صورت فرض وقوع جرم نيز رسيدگي و دادرسي به عنوان اتهام افراد زير ۱۸ سال داراي حساسيت‌هاي قانوني خاصي است و ورود صدا و سيما به مباحث دادرسي كودكان و نوجوانان به اين صورت هيچ گونه توجيه قانوني ندارد.
 
 
 
منبع: ايسنا