تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : شرايط استفاده از مرخصي اضطراري براي كارگران
پنجشنبه، 21 تیر 1397 - 15:53 کد خبر:85193
كارگران بر اساس ماده 73 قانون تامين اجتماعي به هنگام ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداري از 3 روز مرخصي اضطراري با استفاده از دستمزد را دارند.


به گزارش تيتربرتر، بسياري از كارگران زماني كه اتفاقات ناگهاني براي‌شان پيش مي‌آيد، بدون اينكه از قوانين مرخصي اطلاعي داشته باشند، نسبت به اخذ مرخصي استحقاقي اقدام مي‌كنند، در صورتي كه مي‌تواند از مرخصي اضطراري استفاده كنند.
با توجه به اينكه استفاده از مرخصي استحقاقي نياز به موافقت كارفرما دارد، در شرايط خاص آيا كارگر مي‌تواند جداي از مرخصي استحقاقي، براي انجام امور خاص و يا فوري پيش آمده محل كار را ترك كند؟
 
گفتني است؛ بر اساس ماده 73 قانون تامين اجتماعي، تمام كارگران در مواردي حق برخورداري از 3 روز مرخصي اضطراري با استفاده از دستمزد را دارند.
 
ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان مواردي هستند كه كارگران در اين صورت حق برخورداري از 3 روز مرخصي اضطراري را دارند.
 
اين نوع مرخصي به مرخصي استحقاقي ارتباطي نداشته و زمان استفاده از مرخصي همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و يا ازدواج دائم صرفا جهت حضور در مراسم مذكور بوده و قابل استفاده است.
 
 لازم به ذكر است؛ مرخصي اضطراري قابل انتقال و ذخيره براي آينده نيست.