تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : كره جنوبي با دور زدن تحريم هاي سازمان ملل به كره شمالي كمك كرد
جمعه، 19 مرداد 1397 - 16:38 کد خبر:87516
سه شركت كره جنوبي با نقض تحريم‌هاي سازمان ملل متحد براي كره شمالي، از اين كشور زغال‌سنگ و فولاد وارد كرده‌اند. گفته مي‌شود كه واردات زغال‌سنگ و فولاد از كره شمالي با كمك روسيه انجام شده است. سازمان گمرك كره جنوبي اعلام كرد در ماه‌هاي آوريل تا اكتبر سال گذشته ميلادي (۲۰۱۷) در مجموع بيش از ۳۵ هزار تن زغال سنگ و فولاد به ارزش چندين ميليون دلار از كره شمالي به كره جنوبي صادر شده است. گفته مي‌شود كه زغال سنگ و فولاد كره شمالي از راه روسيه به كره جنوبي رسيده است. مقامات گمرك كره جنوبي در نظر دارند سه فرد حقيقي و سه شركت را به قوه قضائيه اين كشور معرفي كنند تا در باره آنها تحقيقات در ارتباط با نقض تحريم‌هاي جهاني براي كره شمالي انجام شوند.


به گزارش تيتربرتر، سه شركت كره جنوبي با نقض تحريم‌هاي سازمان ملل متحد براي كره شمالي، از اين كشور زغال‌سنگ و فولاد وارد كرده‌اند. گفته مي‌شود كه واردات زغال‌سنگ و فولاد از كره شمالي با كمك روسيه انجام شده است.
سازمان گمرك كره جنوبي اعلام كرد در ماه‌هاي آوريل تا اكتبر سال گذشته ميلادي (۲۰۱۷) در مجموع بيش از ۳۵ هزار تن زغال سنگ و فولاد به ارزش چندين ميليون دلار از كره شمالي به كره جنوبي صادر شده است. گفته مي‌شود كه زغال سنگ و فولاد كره شمالي از راه روسيه به كره جنوبي رسيده است.
 مقامات گمرك كره جنوبي در نظر دارند سه فرد حقيقي و سه شركت را به قوه قضائيه اين كشور معرفي كنند تا در باره آنها تحقيقات در ارتباط با نقض تحريم‌هاي جهاني براي كره شمالي انجام شوند. سازمان گمرك كره جنوبي در بيانيه خود به هفت مورد نقض تحريم‌ها اشاره كرده است.
در بيانيه سازمان گمرك كره جنوبي آمده است كه محموله‌هاي زغال سنگ و فولاد كره شمالي ابتدا به روسيه منتقل مي‌شدند و در آنجا اسناد كشور صادركننده كالا تغيير يافته و اين محموله‌ها با نام كشوري ديگر به كره جنوبي ارسال مي‌شدند.