قیمت خودروهای داخلی و خارجی بین 2 تا 50 میلیون تومان کاهش

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو:

احتمال کاهش قیمت مجدد خودرو وجود دارد/ قیمت خودروهای داخلی و خارجی بین 2 تا 50 میلیون تومان کاهش یافته


سعید موتمنی: روز سه‌شنبه گذشته به دنبال سقوط نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به طور میانگین بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش تیتر برتر ؛

سعید موتمنی: روز سه‌شنبه گذشته به دنبال سقوط نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به طور میانگین بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.


 اگر ثبات نرخ ارز آزاد در قیمت‌های کاهش یافته فعلی در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد، باز هم شاهد موج جدیدی از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.

تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...