دلار زیر 10 هزار تومان هم کاهش نرخ ارز به حساب نمی‌آید

حسین راغفر:

دلار زیر 10 هزار تومان هم کاهش نرخ ارز به حساب نمی‌آید/ قیمت ارز نسبت به پارسال سه برابر شده است


حتی نرخ دلار ده هزار تومانی را نیز نمی‌توان کاهش نرخ تلقی کرد، چرا که در این صورت نرخ دلار نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است و استفاده از عبارت کاهش نرخ دلار در جهت فریب افکار عمومی است و بهتر است از افزایش سه برابری نرخ دلار استفاده کرد.
به گزارش تیتر برتر ؛

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا : حتی نرخ دلار ده هزار تومانی را نیز نمی‌توان کاهش نرخ تلقی کرد، چرا که در این صورت نرخ دلار نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است و استفاده از عبارت کاهش نرخ دلار در جهت فریب افکار عمومی است و بهتر است از افزایش سه برابری نرخ دلار استفاده کرد.


حتی دلار پنج هزار تومانی نیز تولید را نابود خواهد کرد و پیامد آن نیز گسترش فقر در جامعه است. برخی از مردم نیز بازی اقایان را خوردند و تحت تاثیر این اقدامات مخرب قرار گرفتند و باید پرسید چه کسی مسئول و پاسخگوی این شرایط است.

دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...