قتصاددانان نهادگرا در نامه‌هایشان می‌خواهند با سرکوب پلیسی مشکل بازار ارز را حل کنند

موسی غنی‌نژاد:

قتصاددانان نهادگرا در نامه‌هایشان می‌خواهند با سرکوب پلیسی مشکل بازار ارز را حل کنند


اقتصاددانان نهادگرا در نامه‌هایشان طوری القای شبهه می‌کنند که گویا طرفداران اقتصاد آزاد خواهان افزایش نرخ ارز هستند.
به گزارش تیتر برتر ؛

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی بازار آزاد در نقد دو نامه اقتصاددانان نهادگرا نوشت: اقتصاددانان نهادگرا در نامه‌هایشان طوری القای شبهه می‌کنند که گویا طرفداران اقتصاد آزاد خواهان افزایش نرخ ارز هستند؛ در‌حالی‌که آنها خواستار چیزی جز به رسمیت شناختن واقعیات نیستند و می‌گویند واقعیات بیرونی تابع اراده سیاستمداران و سیاست‌گذاران نیست.


مگر تثبیت نرخ ارز در فروردین‌ماه سال‌جاری و غیر‌قانونی اعلام کردن بازار آزاد همراه با داغ و درفش امنیتی-پلیسی چه نتیجه‌ای داد که دوباره توصیه به بازگشت آن می‌کنند؟ به‌نظر می‌رسد نویسندگان نامه با واقعیتی به نام بازار آزاد مشکل دارند یعنی از یک طرف آن را «پدیده موهوم» می‌نامند و از طرف دیگر وقتی با آثار واقعی آن روبه‌رو می‌شوند، می‌خواهند با سرکوب پلیسی آن را نابود کنند.


باید توجه کرد که بازار آزاد انعکاس‌دهنده اراده‌های آزاد خریداران و فروشندگان است. کسی که سرکوب بازار آزاد را توصیه می‌کند، در واقع اراده و تشخیص انسان‌ها را نادرست می‌داند و خود را قیم آنها قرار می‌دهد. به راستی نویسندگان نامه برای حل معضل ارز، به غیر‌از شیوه‌های سرکوب پلیسی، چه راه‌حل اقتصادی مد نظر دارند؟

دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...