بازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئن+گزارش تصویری

بازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئن+گزارش تصویری


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و جمعی از مدیران ارشد این گروه از شرکت سایپاسیتروئن بازدید کردند.
به گزارش تیتر برتر ؛

به گزارش تیتربرتر؛محسن جهرودی با حضور در شرکت سایپاسیتروئن، از پروژه خط تولید موتور و سالن‌های تولید این شرکت بازدید، فرایندهای تولیدی را مورد ارزیابی قرار داد و از نزدیک در جریان روند پروژه های توسعه این شرکت قرار گرفت.

بازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئنبازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت سایپاسیتروئن
دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...