دود هورالعظیم آسمان آبادان را آلوده کرد

دود هورالعظیم آسمان آبادان را آلوده کرد


با شمالی شدن جریان هوای منطقه و جهت باد دود ناشی از آتش سوزی تالاب هورالعظیم به شهرهای جنوبی خوزستان رسیده است.
به گزارش تیتر برتر ؛

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: با شمالی شدن جریان هوای منطقه و جهت باد دود ناشی از آتش سوزی تالاب هورالعظیم به شهرهای جنوبی خوزستان رسیده است.

علی فتحی نیا روز یکشنبه اظهار داشت:دود ناشی ازآتش سوزی تالاب هورالعظیم بوده که بخش عمده ای ازهوای این شهررا فرا گرفته است. صبح امروز آسمان آبادان را آلوده کرده و در حال گسترش است.

وی افزود:میزان آلودگی ناشی ازاین دود درآبادان حدود 6 برابر حد مجاز است ضمن اینکه طبق پیش بینی سازمان هواشناسی با جنوبی شده جریانات هوا به تدریج دود ناشی از سوختن نیزارهای تالاب برطرف می شود.

تالاب مرزی هورالعظیم در جنوب غربی کشور، در خوزستان قرار دارد که یک‌سوم از آن درایران و دوسوم در عراق واقع است.

سلسله آتش‌سوزی‌ها درهورالعظیم در خاک عراق ازاوایل تیرامسال آغاز شده است.

هورالعظیم، آخرین بازمانده تالاب های بین النهرین در جنوب غربی کشور در خوزستان قرار دارد.

فاصله هورالعظیم با آبادان حدود 170کیلومتر است.


دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...