تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : دي ان اي جديدي براي پيش بيني رنگ چشم، مو و پوست ابداع شد
سه شنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 07:01 کد خبر:80786
گروهي از محققان سيستم تست دي ان اي جديدي براي پيش بيني رنگ چشم، مو و پوست ابداع كرده اند.


به گزارش تيتربرتر، به تازگي دانشمندان ابزاري جديد براي پيش بيني رنگ چشم، مو و پوست با استفاده از نمونه دي ان اي ساخته اند.
گروهي از محققان بين المللي سيستم تست HIrisPlex-S DNA را ابداع كرده اند كه توصيف فيزيكي از فرد را به طور دقيق ارائه مي كند. اين ابزار مي تواند نشانگرهاي ژنتيك دي ان اي در صحنه جنايت يا بقاياي باستاني را شناسايي كند.
 
"سوزان والش" يكي از محققان مولف اين پروژه مي گويد: ما قبلا  ابزارهاي دي ان اي را براي نيروي پليس و باستان شناسان فراهم كرديم كه رنگ مو و چشم را شناسايي مي كردند اما رديابي رنگ پوست كمي سخت تر است. از آن مهم تر ما به طور مستقيم با استفاده از نشانگرهاي دي ان اي كه مربوط به ژنهاي تعيين كننده رنگ پوست هستند، براي اين شاخص  ۵ زير مجموعه بسيار روشن، روشن، متوسط، تيره و سياه پوست در نظر گرفتيم.
 
 والش در حال حاضر مشغول همكاري با پليس ايالت اينديانا است تا با استفاده از اين سيستم به شناسايي هويت قربانيان و حل جرايم كمك كند.
 
گفتني است، اين سيستم مي تواند به طور همزمان فنوتايپ رنگ چشم، مو و پوست را از دي ان اي رديابي كند.