تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : متلك تصويري فردوسي به يك اصلاح‌طلب!
سه شنبه، 25 اردیبهشت 1397 - 17:34 کد خبر:80831
اظهار نظر محمدرضا تاجيك درباره احوال اصلاح طلبان، سوژه كارتون محيد جعفري شده كه در صفحه اينستاگرام خطخطي منتشرشده است.


تيتربرتر،