تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : اينم افسردگي جناب فردوسي!
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 17:55 کد خبر:80892
به بهانه 25ارديبهشت بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي و پاسداشت زبان فارسي، احسان گنجي اين كارتون را در بي قانون منتشركرد.
 تيتربرتر،