تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : ورزش گلف مي تواند موجب رونق اقتصادي كشور شود
پنجشنبه، 10 خرداد 1397 - 04:05 کد خبر:81851
سرپرست فدراسيون گلف، گفت: صنعت ورزش تأثير بسزايي در اقتصاد دارد و اين رابطه، متقابل است ولي اگر شرايط كنوني ورزش گلف بهتر شود تأثير بسزايي در رونق اقتصادي خواهد گذاشت.
"بهروز منتقمي" در گفتگو با خبرنگار تيتربرتر در خصوص مشكلات موجود در عرصه ورزش گلف، اظهار داشت: در ابتدا بايد تشكر كنيم از افرادي كه تاكنون تلاش كرده اند و وضع موجود در عرصه گلف را بوجود آوردند.
وي افزود: در كنار وضع موجود كنوني گلف در كشور، يك سري انتظاراتي وجود دارد و ما بايستي دولت را قانع كنيم كه از ما حمايت كنند تا اين وضع موجود بهبود پيدا كند. 
منتقمي تصريح كرد: دولت حمايت كننده است و نه تأمين كننده تمام امكانات مدنظر ما براي بهبود شرايط گلف و از طرف مقابل بايستي بتوانيم بخش خصوصي را قانع كنيم كع در عرصه گلف ورود پيدا كند تا از شرايط موجود به شرايط بهتري برسيم. 
سرپرست فدراسيون گلف در ادامه، بيان كرد: وزارت ورزش و جوانان حمايت هاي مالي خود را از گلف انجام مي دهد ولي انتظارات ما بيشتر از حمايت هاي كنوني است و بايد بخشي از آن را توسط بخش خصوصي تأمين كنيم. 
 
نياز است رسانه ها از ورزش گلف حمايت كنند
 
منتقمي در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه تاكنون حمايت هاي مالي بخش خصوصي از ورزش گلف چگونه بوده است، گفت: بخشي خصوصي در استان البرز اقداماتي انجام داده و قصد دارد كه 60 هكتار زمين در اختيار ما قرار بدهد تا زمين گلف در آن احداث شود.
وي افزود: ما بايستي شور و ذوق را در بخش خصوصي بوجود بياوريم تا آنها مجاب شوند كه در اين عرصه سرمايه گذاري كنند. 
سرپرست فدراسيون گلف، تأكيد كرد: انتظار داريم كه رسانه ها در عرصه گلف از ما حمايت كنند و ورزش گلف را بيش از اين مطرح كنند و در اين خصوص فرهنگ سازي لازم را در جامعه ايجاد كنند.
منتقمي افزود: بخش خصوصي و فدراسيون گلف به بُرد خود توجه مي كنند و اگر بخش خصوصي متوجه شود كه سرمايه گذاري در عرصه گلف براي آنها يك بُرد است؛ مطمئنأ زمينه سرمايه گذاري در ورزش گلف براي بخش خصوصي بيشتر فراهم مي شود. 
اين مقام مسوول در ادامه، بيان كرد: ما در اين مسير، راه درازي را در پيش داريم و نياز است كه تلاش بيشتري در اين خصوص صورت بگيرد.
 
استعداد جوانان در ورزش گلف مطلوب است
 
سرپرست فدراسيون گلف در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه تمايل جوانان ما به سمت ورزش گلف چگونه است، گفت: جوانان با توجه به وضع موجودي كه ورزش گلف دارد از اين ورزش استقبال مي كنند ولي وضع موجود پاسخگوي آنها نيست. 
منتقمي افزود: جوانان در بخش انجمن ها فعال تر هستند و فعاليت آنها در ميني گلف، بهكاپ، كروكت و وود بال خوب است.
وي تصريح كرد: در سالجاري قصد داريم كه بخش برون مرزي ورزش گلف را بيشتر كنيم تا هم زمينه گرايش افراد جديد به ورزش گلف فراهم شود و هم اميد و اميدواري افرادي كه دارند گلف بازي مي كنند بيشتر شود. 
منتقمي در ادامه، بيان كرد: استعداد جوانان در ورزش گلف در شرايطي مطلوبي قرار دارد و نياز به افزايش ارتقاء آموزشي دارند. 
Image result for ‫سرپرست فدراسیون گلف‬‎
 
در توسعه فضاهاي ورزش گلف با محدوديت روبرو هستيم
 
سرپرست فدراسيون گلف در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه اقتصاد ورزش گلف چه تأثيري مي تواند در جامعه داشته باشد، گفت: ورزش گلف و اقتصاد خيلي به همديگر وابسته هستند ولي شرايط كنوني مناسب نيست و بايستي اين شرايط را بهتر كنيم.
منتقمي افزود: صنعت ورزش تأثير بسزايي در اقتصاد دارد و اين رابطه، متقابل است ولي اگر شرايط كنوني ورزش گلف بهتر شود تأثير بسزايي در رونق اقتصادي خواهد گذاشت. 
وي تصريح كرد: در كشورهاي خارجي انجمن هايي در عرصه گلف تشكيل مي شود كه از افراد حق عضويت گرفته مي شود كه اين موضوع باعث ارتقاء امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اين ورزش مي شود و افرادي كه در اين انجمن ها عضو مي شوند افرادي هستند كه در زمينه اقتصاد فعاليت مي كنند و توان مالي براي حضور در اين انجمن ها را دارند. 
اين مقام مسوول در ادامه، گفت: در كشور بايستي فضاهاي ورزش گلف را توسعه بدهيم تا زمينه استفاده از اين ورزش براي عموم فراهم شود و نبايد به اين ورزش ديد انحصاري داشته باشيم كه فقط قشر مرفع جامعه مي توانند در عرصه ورزش گلف فعاليت كنند. 
منتقمي تصريح كرد: در كشورهاي آسيايي مشاهده مي شود كه زمين هاي گلف بسياري احداث شده است ولي ما در كشور درخصوص توسعه فضاهاي ورزش گلف با محدوديت هايي روبرو هستيم و بايد در اين خصوص بيشتر كار كنيم. 
وي افزود: در سراسر كشور 25 هيأت گلف در استان ها فعاليت دارند و هر كدام از اين هيأت ها انجمن هاي زيادي در زير مجموعه خود دارند و فعاليت مي كنند. 
منتقمي تأكيد كرد: به دليل مشكلاتي كه وجود دارد چند استان كشور هيأت گلف ندارند ولي با برنامه هاي كه مدنظر داريم در آينده، اين استان ها صاحب هيأت گلف خواهند شد و بايستي امكانات را در سراسر كشور توسعه بدهيم. 
 
نياز است كه در مسابقات برون مرزي شركت كنيم
 
سرپرست فدراسيون گلف در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه چشم انداز شما به آينده ورزش گلف چگون است، گفت: چشم انداز ما به آينده اين ورزش بسيار خوب است و بايستي در ساختار تشكيلاتي و هيأت هاي استاني تجديد نظر كنيم. 
منتقمي افزود: بايستي در ارتقاي سطح دانش مربيان فعال، ارتقاي سطح آموزشي، توسعه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه گلف تجديد نظر كنيم.
 سرپرست فدراسيون گلف در پايان، بيان كرد: بايستي در مسابقات آسيايي و جهاني حضور پيدا كنيم تا بتوانيم كرسي هايي را به دست بياوريم و اين مي تواند در توسعه ورزش گلف به ما كمك كند و براي به دست آوردن كرسي هاي آسيايي و جهاني نياز است كه حتمأ در مسابقات آسيايي و جهاني اين ورزش شركت كنيم. 
خبرنگار: سجاد صفري 
Image result for ‫سرپرست فدراسیون گلف‬‎