تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : تحليل زبان بدن چهره ماندگار اصناف " ابراهيم درستي "
جمعه، 11 خرداد 1397 - 08:58 کد خبر:81935
زبان بدن يا Body Language يكي از اجزاي ارتباطات غير كلامي است كه در برقراري ارتباطات روزمره ما جايگاه بسيار پررنگي دارد. نحوه قرارگيري ما، حركات بدن و دست به هنگام صحبت كردن، همه و همه در شكل دادن و تأثيرگذاري ارتباطات ما – علي‌الخصوص ارتباطات كلامي – نقش موثري دارند.


به گزارش تيتربرتر به نقل از برنا، دكتر سيد مازيار مير پژوهش گر / تحليل گر و مدرس زبان بدن در ياداشتي نوشت،  انسان به واسطه ي كلام و سخن گفتن به ايجاد ارتباط و تعامل با ديگران مي پردازد.اما هميشه فضا براي ارتباط، فضاي ارتباط كلامي و گفتاري نيست. بعضي مواقع خواسته يا ناخواسته در فضايي كه آن را سكوت وخاموشي مي ناميم، با استفاده ازحركات بدن و اجزاي آن (زبان بدن ) به انتقال احساس مي پردازيم. گاهي حتي استفاده از حركات بدن باعث مي گردد كه معناي كلامي را كه به كار مي بريم،تغيير يابد.
زبان بدن يا Body Language يكي از اجزاي ارتباطات غير كلامي است كه در برقراري ارتباطات روزمره ما جايگاه بسيار پررنگي دارد. نحوه قرارگيري ما، حركات بدن و دست به هنگام صحبت كردن، همه و همه در شكل دادن و تأثيرگذاري ارتباطات ما – علي‌الخصوص ارتباطات كلامي – نقش موثري دارند.
 
ابراهيم درستي زبان بدن يا تن گفتار گسترده اي ندارد ، اما درست از اين توانمندي خداداي بهره مي برد!
 
 تن صداي نسبتا خوب اما پاييني برخوردار است . وي در اكثر مصاحبه هايش بسيار كم تحرك ظاهر مي شود اما   ميميك صورت خوبي دارد و بسيار كم تغيير ظاهر مي شود. هرچند ابراهيم درستي كم تحرك است اما حركات محدود ايشان رنگ و بوي كاملا حرفه اي بخود مي گيرد چراكه كاملا به آنچه مي گويد معتقد است.
 
آراستگي وپوشش ابراهيم  درستي كاملا رسمي و حرفه اي است. چرا كه ايشان هرگز در هيچ مجلسي بصورت غير رسمي ظاهر نمي شود.كت و شلوار همرنگ و ست ايشان هم نكته اي بارز در رعايت اصول حرفه اي گري است.
 
كارآفرين نمونه كشور ؛ معمولا به پاسخ دوستان كوتاه و شنيدني جواب مي گويد و هرگز  در غياب افراد سخني كه باعث آرزده خاطر شدن افراد شود را به زبان نمي راند و اين اوج رعايت professional etic  يا اخلاق حرفه اي است.
 
 بيان شيوا و گوياي ايشان از مطالعه و تحقيق و تفحص حرفه اي ايشان دارد و مخصوصا مويد نكته سنجي ايشان است.
 
درستي ، درست مي نشيند !
 
خميدگي در طول مذاكره و نشستن بي حال در يك جلسه مذاكره مهم نشانه مناسبي براي يك مدير نيست .نكته اي كه ابراهيم درستي ، چهره ماندگار اصناف همواره رعايت مي كند .وي در اكثر مواقع ، به ويژه در زمان سخنراني كاملا صحيح و استاندارد مي نشيند. پشت ميز فضاي نسبتا مناسبي را اشغال نموده ، دست ها روي ميز است سر كمي به سمت راست كج شده است كه نشان از علاقمندي ايشان به موضوع جلسه است و لبهاي كه گوشه هاي ان بالا رفته صورت متبسم ، گشاده رو كه بهترين مدل يك مدير اقتصادي است.
 
كنتراست رنگ كت و شلوار و ديگر پوشش ابراهيم درستي هميشه به درستي انتخاب شده هميشه در مراسم گوناگون و مذاكرات خود زماني كه پشت ميز مذاكره قرارمي گيرد دكمه هاي كت خود را باز و در زمان ايستادن انها را بسته نگاه مي دارد . وي هرگز در مذاكره ها و مصاحبه هاي خود طرف مقابل را گير نمي اندازند.
 
يكي از مهمترين ويژگي هاي افراد تاثير گذار اين است كه سخنرانان حرفه اي هستند نگاه به كل جمعيت انهم با تكنيك هاي هشت گانه نگاه يا بازي با ميميك صورت و ژست‌هاي صحيح و فوق العاده و يا بالا بردن تن صدا و بازي با ان مي تواند مخاطب را شيفته و محذوب بحث و سخنران نمايد كه درستي توانسته با قدرت هرچه تمام تر با مخاطب خود ارتباط خوب و موثري برقرار نمايد.
 
جنس صداي ابراهيم درستي مردانه شفاف و مناسب است و او هميشه محكم و بلند صحبت نموده و يا سخنراني مي نمايد كه اين مهم نقش بسيار تعيين كننده اي در موفقيت هاي ايشان دارد.
 
بپذيريم كه ضريب نفوذ افراد رابطه معني دار و دقيقي با هنر ارتباطي اصول و فنون مذاكرات و زبان بدن دارد و اينگونه به نظر مي‌رسد كه موفقيت و تاثيرگذاري ابراهيم درستي در كسب راي حداكثري طي 2دوره انتخابات اتاق اصناف رابطه مستقيم با اشراف وي به اين علم دارد.