تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : تاثير خروج آمريكا از برجام بر روي اقتصاد ايران
یکشنبه، 20 خرداد 1397 - 05:29 کد خبر:82458
خروج آمريكا از برجام باعث اختلال هاي در نظام اقتصادي كشور خواهد شد كه مي توان به افزايش ريسك تجاري، محدوديت در تامين منابع مالي بسياري از صنايع ،تغيير در رويكرد شركت هاي خارجي ، توليد و صادرات نفت و اختلال دوباره در سيستم بانكي جهت جابجايي ارز خارجي خواهد شد.


به گزارش تيتربرتر، سابقه نخستين تحريم ها آمريكا عليه ايران به سال 1987 باز مي گردد. كه از اركان آن محدود كردن فعاليت هاي اقتصادي و كاهش قدرت مالي كشور بوده است. از سال 2006 تحريم هاي وسيع تر برروي ايران در سازمان ملل تصويب شد كه در سال 2015 طي سندي بين كشورهاي فرانسه، آمريكا، چين، روسيه و بريتانيا با كشور ايران توافق كردند كه بسياري از تحريم ها كه بر وري ايران بسته شده بود لغو شود و ايران هم غني سازي اورانيوم را متوقف كند، جديدا آمريكا از برجام خارج شد و از سرگيري تحريم ها عليه ايران را آغاز كرده است. 
تحريم: عمل دسته جمعي و كيفري است كه متضمن اقدامات لازم، ديپلماتيك، اقتصادي يا نظامي در برابر كشوري كه برخلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار كرده است.
 
خروج آمريكا از برجام مي تواند از لحاظ خارجي و داخلي بر روي اقتصاد ايران تاثيرگذار باشد. كه مي توان به چند مورد اشاره كرد:
 
افزايش دوباره ريسك تجاري در ايران، به اين معني كه باعث نااطميناني در شركت ها و موسسه هاي كه قصد انجام سرمايه گذاري در كشور ايران را خواهند داشت مي شود.كه طبق گذارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي قبل از توافق هسته اي، ميزان ريسك تجاري براي كشور ايران 7 يعني بالاترين درجه ريسك كه بعد از برجام اين ميزان ريسك كاهش يافت كه با خروج دوباره آمريكا دوباره افزايش مي يابد.
 
تامين منابع مالي براي بسياري از پروژه ها و كارخانه ها با محدوديت هاي جدي روبرو خواهد شد. چرا كه صنايع و كارخانجات ما براي راه اندازي و توسعه فعاليت خود نياز به سرمايه خارجي دارند، كه با خروج آمريكا از برجام و همچنين در صورت همراهي اتحاديه اروپا ديگر قادر به تامين منابع مالي مورد نياز خود نخواهند شد.
 
بسياري از شركت هاي بزرگ خارجي، در زمينه نفت و گاز ( اكتشاف و توسعه ميادين)، حمل ونقل بخاطر خروج آمريكا از برجام در تصميم گيري خود نسبت به سرمايه گذاري در ايران تجديدنظر خواهند كرد. چرا كه براي انتقال سرمايه خود نياز به سيستم بانكي بزرگ دارند كه بتواند سرمايه خود را منتقل كنند، اگر چه بعد از برجام بسياري از بانك هاي بزرگ هنوز از انجام معامله با ايران خوداري مي كردند، چرا كه هنوز به اطمينان لازم در خصوص ادامه برجام نرسيده بودند، در نتيجه هنوز زير ساخت مناسبي براي ايجاد همكاري با شركت هاي خارجي بوجود نيامده است و با خروج آمريكا بدتر خواهد شد.
 
كاهش بي سابقه ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي را مي توان از عوامل خروج آمريكا از برجام دانست، كه باعث افزايش در هزينه تجارت خارجي و مبادلات مالي مي شود. اين كاهش ارزش ريال مي توان ناشي از كمبود ارز خارجي (دلار) در كشور و همچنين نرخ تورم دانست.
 
خروج آمريكا از برجام بر روي توليد و صادرات نفت در ايران  تاثيرگذار خواهد بود. شركت هاي كه در زمينه توسعه ميادين و اكتشاف با ايران قرار داد بسته بودند بعد از خروج آمريكا بلافاصله طي ابلاغيه اعلام كردند كه به دنبال جايگزين در منطقه به جاي ايران هستند. اين شركت ها به دنبال سود خود هستند و براي جلوگيري از اينكه از طرف آمريكا تحريم يا جريمه نشوند مطمنن از همكاري با ايران ممانعت به عمل مي آورند. همچنين در زمينه پوشش بيمه با مشكل روبرو خواهد شد و از اين رو عبوركشتي ها با پرچم ايران از بنادر بين المللي به سختي امكان پذير خواهد بود.
 
در نهايت مي توان گفت كه بر ترديدها و نگراني هاي مربوط به همكاري اقتصادي با ايران ميدان خواهد زد و همچنين به احساس عدم اطمينان نزد شركت هاي خارجي كه مايل به فعاليت در ايران هستند را افزايش مي دهد و بسياري از شركت هاي خارجي كه تمايل به سرمايه گذاري نشان داده بودند مسلما از تصميم خود پشيمان خواهند شد.