تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : همه ۲۹۰ نماينده مجلس بروند جام جهاني
سه شنبه، 22 خرداد 1397 - 08:14 کد خبر:82621
همه پول جمع كنيم و بدهيم تا همه نمايندگان مجلس، همه ۲۹۰ نماينده بروند جام جهاني، براي چند ماه هم بروند. بروند و چند هفته‌اي زندگي عادي را تجربه كنند فارغ از كار و تماس‌هاي تلفني ممتد و جلسات بيهوده و حرف‌هاي بي‌حاصل؛ شايد دريابند زندگي عادي يعني چه؟ هماني كه مردم ايران مي خواهند: زندگي عادي!»


به گزارش تيتربرتر، در خبرها آمده بود كه در مجلس قرعه‌كشي كرده‌اند تا چند نفرشان به خرج بيت‌المال به جام جهاني روسيه اعزام شوند. در واكنش به اعتراضات به اين موضوع، تعدادي تكذيب و برخي سكوت كردند و بعضي هم اعلام انصراف داشتند و يك نفر هم گفت كه به هزينه شخصي به روسيه مي‌رود و مسابقات را تماشا خواهد كرد.
اما به نظرم بهتر است همه ۲۹۰ نماينده به جام جهاني اعزام شوند؛ قبل از آغاز مسابقات اعزام شوند و بعد از پايان مسابقات تا هر وقت كه دوست داشتند باقي بمانند.
 
همه ۲۹۰ نماينده مجلس را بفرستيد جام جهاني تا آدم هاي متفاوت و متنوع در رنگ و زبان و شكل هاي مختلف ببينند. همه را بفرستيد تا صداي جديد بشنوند تا جاي جديد و فضاي تازه ببينند. همه را بفرستيد تا بروند و ببينند دولت‌ها به صورت حداكثري در زندگي مردم دخالت نمي‌كنند. بروند تا ببينند زنان و مردان مي‌توانند در كنار هم در ورزشگاه بنشينند و فوتبال تماشا كنند؛ بي آن كه كسي منقلب شود؛ بروند تا شايد صداي خوش و موسيقي به گوششان بخورد و با هنر مهربان‌تر شوند.
 
بروند شايد با چيزي به نام فيفا آشنا شدند و دانستند كه فدراسيون هاي فوتبال نه زيرمجموعه دولت ها كه زيرمجموعه اين نهاد بين المللي اند. بروند شايد با فيفا آشنا شدند و دانستند كه نهادهاي بين المللي سازوكار خود را دارند و با فحش به آنها نمي توان كاري كرد بلكه بايد تيم خوبي داشت؛ بروند مربيان و بازيكنان خارجي در تيم هاي ملي ديگر كشورها را ببينند شايد از دگرستيزي و خارجي ترسي شان كم شود.
 
بروند شايد اندكي نظم و ترتيب ديدند و خوششان آمد و خود نيز به كار گرفتند. بروند تا رنگ ببينند، رنگ قرمز و سبز و صورتي و زرد و بنفش و... .
 
بروند تا آدم هاي قدبلندتر از خود ببينند و بدانند هميشه خود قدبلندترين نيستند.
 
همه پول جمع كنيم و بدهيم تا همه نمايندگان مجلس، همه ۲۹۰ نماينده بروند جام جهاني، براي چند ماه هم بروند.
 
بروند خوش‌بگذرانند شايد با خوش بودن ملت راحت تر كنار بيايند؛ شايد خوش شان آمد و دلشان به رحم آمد و با سفرهاي خارجي مردم كمتر مخالفت و عوارض خروج را كم كردند.
 
بروند با صنعت سرگرمي و اوقات فراغت آشنا شوند، شايد آن را به رسميت شناختند و از آسيب زدن به آن صرف نظر كردند.
 
بروند اينترنت بدون فيلتر (و البته در روسيه كم فيلتر) ببينند، شايد اينترنت هراسي آنها كم شد.
 
بروند، كنجكاوي كنند، سوال كنند، بشنوند بعد عمري حرف زدن و... .
 
بروند و چند هفته اي زندگي عادي را تجربه كنند فارغ از كار و تماس هاي تلفني ممتد و جلسات بيهوده و حرف هاي بي حاصل؛ شايد دريابند زندگي عادي يعني چه؟ هماني كه مردم ايران مي خواهند: زندگي عادي!
 
 
 
منبع: عصرايران