یک درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه از 30 درصد تورم برای ثروتمندان غیر قابل تحمل‌تر است

مرتضی افقه :

یک درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه از 30 درصد تورم برای ثروتمندان غیر قابل تحمل‌تر است


در بحث تورم و فشارهایی که به جامعه وارد می‌کند باید دو مسئله را مد نظر قرار بدهیم، اول اینکه 3 تا 4 دهک اول و به نوعی قشر ضعیف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگی است به عبارت دیگر با درآمدشان حداقل سطح معیشتی را می‌توانند تامین کنند.
به گزارش تیتر برتر ؛

مرتضی افقه فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلیس: در بحث تورم و فشارهایی که به جامعه وارد می‌کند باید دو مسئله را مد نظر قرار بدهیم، اول اینکه 3 تا 4 دهک اول و به نوعی قشر ضعیف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگی است به عبارت دیگر با درآمدشان حداقل سطح معیشتی را می‌توانند تامین کنند. 


آن‌ها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسیاری از آن‌ها هم زیر خط فقر قرار دارند در چنین شرایطی حتی 1 درصد تورم برای این قشر به معنی فشار شدید و حرکت به سوی مشکلات معیشتی است که منجر‌به مرگ و بیماری می‌شود.


نکته دوم این است که باید دقت داشته باشیم که قشر مرفه حتی اگر 30 درصد تورم را تجربه کنند به آن‌ها فشاری وارد نمی‌شود. به عبارتی می‌توان این دو را با یک‌دیگر مقایسه کرد به‌گونه‌ای که 1 درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه به مراتب سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر از 30 درصد تورم برای ثروتمندان است.

دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...